Vul uw zoekopdracht in >

leren werken met de IVT methode (2jarig traject)

‘Ontwikkelen van professionele vaardigheden om mensen te begeleiden naar wie ze zijn om te doen wat ze willen en kunnen’

 

In de basistrainingen koersvaren en persoonlijk leiderschap ben je vertrouwd geraakt met je ZELF, je kracht, je onmacht, je zielsverlangen en je bedoeling. Als je in je dagelijkse werk als begeleider/coach/trainer in aanraking komt met levensvragen, verlangens en belemmeringen van deelnemers of cliënten kun je de behoefte aan handvatten en theoretisch kader ervaren om deze werkwijze zelf in je werk toe te kunnen passen. 

 

Daarom is deze vervolg route opgezet. Deze vervolg-route biedt je handvatten, theoretisch kader, inzicht en overzicht om te kunnen werken met deze IVT-werkwijze in je dagelijks leven en in jouw werk als begeleider. Je leert jouw cliënten of deelnemers om eigen kracht te ervaren en in te zetten, en je leert ze delen van zichzelf aan te kijken in de dagelijkse werkelijkheid, die deze kracht ondermijnen en tegenwerken. Je begeleidt ze deze delen te ontmoeten, te accepteren en opgeslagen gebeurtenissen te verwerken, waardoor ze zelfsturing krijgen over de verschillende delen in zichzelf.

 

Begeleiderstraining

Deze training bestaat uit vijf tweedaagse blokken, waarin per blok één onderwerp centraal staat.  Dit onderwerp wordt uitgediept aan de hand van de IVT- werkwijze op een integratieve manier. Het geeft handvatten om samen met deelnemers een beweging op gang te brengen, waarin deelnemers leren contact te maken met het ZELF, hun kracht en hun onmacht. “Het gaat om leren te leven in plaats van overleven en zelf de regie te krijgen over hun leven. Te ervaren dat je alles in je hebt wat je nodig hebt.’  

                                  

De werkwijze is gebaseerd op de methode van o.a. Gerda de Leeuw (IVT), Janina Fisher, Margriet Wentink, Frans Ruppert, Bert Hellinger en Caroline Myss.   

                                                                                                             

Gerda de Leeuw van IVT heeft deze samengebracht in een eigen integratieve route.                                                              

 

Veel functies in organisaties vereisen, naast tal van functionele vaardigheden, dat je je als mens onder alle omstandigheden als één geheel kunt blijven inzetten. Je persoonlijke deel én je functionele deel sluiten dan nauwkeurig op elkaar aan. Deze delen in jezelf werken met elkaar samen en staan niet los van elkaar. Ze horen bij elkaar, ze reageren congruent, ook in spanningsvolle situaties. In de praktijk echter blijkt, dat je in spanningsvolle situaties voornamelijk in emotioneel gedrag schiet of in functioneel handelen. Hierdoor laat je jezelf als mens thuis. Je handelt  dan vanuit emotie of vanuit hoe het volgens de regels (van de organisatie) hoort of hoe je het geleerd hebt. Hierdoor raak je uit contact met jezelf en vervolgens ook uit contact met anderen. Je wilt wel anders maar je weet niet goed hoe?


In dit traject gaan we er vanuit dat je binnen jezelf weet wie je bent en wat je hier in dit leven te doen hebt. Dat er een zogenaamd ‘persoonlijk contract’ is van waaruit je wilt leven en werken en van waaruit je sturing kunt geven aan jezelf, je innerlijke waarden, motivatie en drijfveren. De kunst is om deze kern van jezelf te herkennen en te erkennen, zodat je er als het ware niet meer om heen kunt. Daar wil je invulling aan geven of dan wil je er ook invulling aan geven? Sluit aan op wat je te doen hebt in dit leven.)


Dit invullen gaat niet vanzelf. Je hebt in je leven juist geleerd om in allerlei situaties je persoonlijke route los te laten en ontrouw aan jezelf te worden. Je leeft in een samenleving waarin ook anderen van alles willen en eisen stellen. Hierdoor volg je regelmatig de ander,  saboteer je jezelf en werk je je eigen doelen tegen. Vervolgens voel je je slachtoffer van je omgeving. De vraag is dus: “Hoe blijf ik in contact met mijzelf en trouw aan mijn persoonlijke doelen. De samenleving is hectisch en verwacht en eist van alles van mij”. Om dit te leren is het onontkoombaar om alleen te durven zijn en toch in contact te blijven met jezelf en de ander. Dit is voor iedereen een belangrijk proces.
Het traject Persoonlijk Leiderschap werkt hierop. Het bestaat uit vijf blokken van twee dagen, eens per 6 weken. Dit traject is een vervolg op ‘Koersvaren’.

Blok 1: Ik, mijn wens en mijn kracht

Je leert als begeleider hoe de deelnemer of cliënt kan leren ‘gebruik te maken van wie je bent! Je automatisch handelende zelf, de IK die je nu bent.  Welke kracht heb je? Hoe verhoud je je met deze IK-NU. Wat zou je willen? Ervaringen tussen nu en wens.’ Je leert gebruik te maken van verschillende technieken en werkvormen, en vooral te zien en te ervaren dat je zelf als begeleider het belangrijkste instrument bent. Je leert je theorie, vaardigheden en innerlijke houding eigen te maken die nodig is om deze processen te begeleiden.

 

Blok 2: Ik, mijn wens en mijn onmacht

Je leert als begeleider hoe de deelnemer of cliënt gezonde, geraakte- en overlevingsdelen kan ontmoeten. ‘Welke mechanismen heb je ontwikkeld om je geraakte delen niet te ontmoeten? Alle delen horen erbij. Hoe herken, erken en accepteer je alle delen.’ Je leert werken met deze inhoud. Je leert als begeleider deze delen herkennen, waar te nemen.

 

Je leert als begeleider gebruik te maken van je zintuigen. Hoe herken je ze. Wat hebben je zintuigen je te vertellen?

 

Blok 3: Innerlijke dilemma’s

‘Regelmatig werken delen in jezelf elkaar tegen. Hoe herken je deze en hoe maak je contact met deze dilemma’s. Wat betekent dit in je dagelijks leven. Zelf leren en kunnen kiezen.’ Je leert als begeleider werken met deze inhoud. Wat is een innerlijk dilemma? Hoe neem je het waar?  Hoe leg je dit een cliënt uit? Wat betekent kiezen? Wat betekent regie kunnen/durven nemen? Wat is is het verschil tussen de route van het brein en de route van de ziel?

 

Blok 4: Relaties

Je maakt als begeleider kennis met het uitgangspunt: ‘Je kunt pas met de ander(en) een ‘gezonde’ relatie aangaan, een ‘gezond’ team vormen en ‘gezond’ samenwerken als je één bent met jezelf. Wat is éénzijn met jezelf? Wat doe je? Hoe doe je dat? En hoe doe je dat dan verder met de ander(en)?’  Dit is een gewaagde uitspraak: ‘Eenzijn met jezelf’! Ben je anders niet in staat om een relatie aan te gaan of samen te werken? Hierover gaat het in dit blok. We staan stil bij deze uitgangspunten en de betekenis ervan. Hoe kan je deelnemers en cliënten leren kijken en handelen vanuit dit perspectief.

 

Blok 5: Jouw werkwijze in de wereld brengen

Jouw eigen werkwijze als begeleider/coach, gebruik makend van deze ivt-werkwijze, in de wereld brengen, Hoe doe je dat? Wat houd je nog tegen? Wat kan je met onderstaande thema’s:

Werken met een wens/verlangen

Omgaan met de dagelijkse werkelijkheid

Invloed van de ander(en)/situatie op IK-ZELF

IK en mijn delen, gezonde delen, verwonde delen, overlevingsdelen

Innerlijke dilemma’s, welk deel stuurt mij? Hoe krijg ik ZELF sturing over mijn delen?

Invloed nemen op mijn leven, hoe doe ik dat?

 

Doelgroep

Deze training van 10 dagen is bestemd voor begeleiders die bij IVT (tenminste) de trajecten koersvaren en persoonlijk leiderschap hebben gevolgd (of op een andere wijze grondig kennis hebben genomen van de theorie en werkwijze die bij IVT toegepast wordt.

Per trainingsblok zal één onderwerp centraal staan. Elk onderwerp zal praktisch en theoretisch benaderd worden vanuit verschillende zienswijzen uit ontwikkelingspsychologie en traumaverwerking en samengebracht worden in een integratieve werkwijze.

 

Per blok wordt tenminste één vraag van een deelnemer plenair uitgewerkt.

Naast een theorieblok en het plenaire proces, zal er verder in kleine groepen gewerkt worden met ervaringsgerichte-, integratieve oefeningen.

 

Tussen de trainingsblokken door delen deelnemers ervaringen en reflecties met elkaar, op verschillende wijze. Indien gewenst komen ze bijeen in oefengroepjes. Voor deze bijeenkomsten worden heldere handreikingen en oefenmogelijkheden gegeven. Deelnemers ontvangen bij elk blok cursusmateriaal met achtergrondinformatie en aanbevolen literatuur.

Algemene gegevens

Aantal deelnemers: 8-10 personen
Kosten: € 310,-- per blok (inclusief catering, boek en materiaal) € 1.550,-- totaal
Tijd: 5 x 2 dagen van 09.30 – 17.00 uur en tussendoor intervisiebijeenkomsten in kleine groepjes

Data/tijden: zie agenda

Begeleiding: Gerda de Leeuw 

Waar

IVT Centrum voor ontwikkeling, op onze mooie natuurlijke plek van 1,7 ha. in Neede, met water, bomen, bloemen en vogels.

Voor inlichtingen en/of aanmelden

IVT Centrum voor Ontwikkeling                  

Hoonteweg 1A, 7161 LB Neede
telefoon 0545-478346
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.ivtontwikkeling.nl

Groepstrajecten

leren werken met de IVT methode (2jarig traject)

‘Ontwikkelen van professionele vaardigheden om mensen te begeleiden naar wi...
lees meer

Leergang voor professionals 'Werken met de IVT-methode - geïntegreerd met de polyvagaaltheorie'

‘Ontwikkelen van professionele vaardigheden om mensen te begeleiden naar wi...
lees meer

Leergang voor professionals 'Werken met de IVT-methode'

‘Ontwikkelen van professionele vaardigheden om mensen te begeleiden naar wi...
lees meer

Wie ben ik?

Een driedaagse workshop Herken je jezelf in (één van) deze vragen?
lees meer

Koersvaren

Een traject voor mensen, die meer willen leren op het gebied van persoonlij...
lees meer

Persoonlijk Leiderschap

Voor iedereen die sturing wil geven aan wat hij/zij echt belangrijk vindt i...
lees meer